20 червня 2024 року proportstom@pdmu.edu.ua tel:(0532) 53-55-21
Король Дмитро  Михайлович

Король Дмитро Михайлович

доктор медичних наук, професор закладу вищої освіти, завідуючий кафедри

e-mail: d.korol@pdmu.edu.ua

Закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення протезування кінцевих і включених дефектів зубного ряду протезами з використанням імплантатів"

Захистив докторську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування вторинної часткової і повної адентії із застосуванням дентальних субперіостальних та ендоосальних імплантатів"

Є співавтором програми навчальної дисципліни "Стоматологічна імплантологія" (2006 рік); програми навчальної дисципліни (курс за вибором) "Основні технології виготовлення зубних протезів" (2011 рік), які затверджені МОЗ України. Є членом Міжнародної асоціації стоматологічних досліджень, автором 229 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 3 підручники, 4 монографії, 5 навчальних посібників, 41 патент України на корисну модель та 3 авторських свідоцтв на авторське право на твір.

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

Коробейніков Леонід Сергійович

Коробейніков Леонід Сергійович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: l.korobeinikov@pdmu.edu.ua

Закінчив Донецький державний медичний інститут за фахом "Стоматологія"

З 1982 року працює у Полтавському державному медичному університеті. 

Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

Має вищу лікарську категорію.

Є автором понад 180 наукових та навчально-наукових робіт.

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

Кіндій Дмитро Данилович

Кіндій Дмитро Данилович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: d.kindii@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут з відзнакою за фахом "Стоматологія"

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: "Клінічні та технологічні аспекти різних методів полімеризації стоматологічних базисних пластмас".

Працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

Рамусь Михайло Олександрович

Рамусь Михайло Олександрович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: m.ramus@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за фахом "Стоматологія"

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: "Обґрунтування застосування сплавів металів для виготовлення металокерамічних конструкцій зубних протезів".

Працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

Має 55 наукових праць, 2 деклараційних патенти України на винахід та співавтор 5 посібників.

 

Ярковий Віталій Васильович

Ярковий Віталій Васильович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: v.yarkovyi@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за фахом "Стоматологія".

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: "Обгрунтування застосування цирконію в стоматологічній імплантології".

Працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

 

Козак Руслан Васильович

Козак Руслан Васильович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: r.kozak@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія".

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: "Особливості протезування пацієнтів із патологічною стертістю зубів керамічними вкладками".

Працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

Малюченко Микола Миколайович

Малюченко Микола Миколайович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

e-mail: m.maliuchenko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за фахом "Стоматологія".

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: "Клініко-експериментальне обґрунтування протезування осіб старших вікових груп із патологічною утертістю зубів металокерамічними конструкціями незнімних протезів".

Працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Має вищу лікарську категорію за спеціальністю "Ортопедична стоматологія".

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

Зубченко Сергій Григорович

Зубченко Сергій Григорович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

e-mail: s.zubchenko@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія".

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: «Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби». 

Працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

 

Калашніков Дмитро Вікторович

Калашніков Дмитро Вікторович

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: d.kalashnikov@pdmu.edu.ua

Закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія".

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом "Стоматологія" на тему: «Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації незнімних ортопедичних конструкцій».  

Працює на посаді доцента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Має 49 науково-методичні праці, 1 деклараційних патент України на корисну модель та співавтор 5 підручників та навчальних посібників.

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

 

Коробейнікова Юлія Леонідіївна

Коробейнікова Юлія Леонідіївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

e-mail: yu.korobeinikova@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія" з відзнакою та Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка за професійною кваліфікацією "Магістр філології".

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Діагностичні аспекти змін стану порожнини рота в пацієнтів при користуванні металокерамічними мостоподібними протезами в бічних ділянках зубних рядів».

Має 53 наукових та навчально-наукових робіт, серед яких підручник, 5 навчальних посібників, 2 патенти

Лектор ГС "Безперервний професійний розвиток стоматологів України"

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

 

Тончева Катерина Дмитрівна

Тончева Катерина Дмитрівна

доктор філософії, асистент кафедри

e-mail: k.toncheva@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія"

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктара філософії за спеціальністю 221 "Стоматологія" за темою: "Особливості ортопедичної реабілітації хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу по гемітипу".

Працює на посаді асистента кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології. 

Членкиня ГО "Асоціація стоматологів України".

Має 50 друкованих праць, 7 деклараційних Патентів України на корисну модель та 4 інформаційних листа.

 

Рамусь Артем Михайлович

Рамусь Артем Михайлович

аспірант кафедри

e-mail: a.ramus@pdmu.edu.ua

Закінчив Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія".

Аспірант кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

Має 22 друковані праці, 2 деклараційних Патенти України на корисну модель. 

 

Соловей Лариса Володимирівна

Соловей Лариса Володимирівна

Старший лаборант

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію за фахом "Стоматологія".

Працює на посаді старшого лаборанту кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Курило Володимир Олександрович

Курило Володимир Олександрович

аспірант кафедри

e-mail: v.kurylo@pdmu.edu.ua

Закінчив  із відзнакою Полтавський державний медичний університет
за фахом "Стоматологія".

Аспірант кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

Член ГО "Асоціація стоматологів України".

Має 19 друкованих праць.