20 червня 2024 року proportstom@pdmu.edu.ua tel:(0532) 53-55-21

Леонід Коробейніков
к.мед.н., доцент закладу вищої освіти
Відповідальний за навчально-методичну роботу магістрського рівня вищої освіти на кафедрі

 

Тончева Катерина Дмитрівна

Тончева Катерина
доктор філософії, асистент кафедри 
Відповідальна за навчально-методичну роботу бакалаврського рівня на кафедрі

 

 

Мета діяльності кафедри – забезпечення реалізації навчальних планів освітньо-професійної програми для ефективної підготовки лікарів-стоматологів та умов їх професійного зростання.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює навчально-виховний процес, перспективні наукові дослідження, лікування стоматологічних хворих, поєднюючи освітню, наукову, лікувальну та виховну діяльність.

Основними завданнями навчально-методичної роботи кафедри є:

 • вироблення єдиної концепції втілення змісту освітньо-професійної програми навчання за дисциплінами, що викладаються;
 • організація і здійснення на належному науково-методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах занять;
 • розробка та впровадження засобів діагностики рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, єдиних критеріїв оцінювання при здійсненні поточного та підсумкового контролю;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
 • розробка і видання навчальної, наукової та методичної літератури.

На кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології навчаються здобувачі вищої освіти:

 • стомтологічного факультету - 2 курс (II, III семестри), 3 курс (V, VI семестри)
 • міжнародного факультету - 2 курс (II, III семестри), 3 курс (V, VI семестри)
 • навчально-наукового медичного інституту 

ОПП, які реалізуються на кафедрі.

 • Освітньо-професійна програма "Стоматологія" (магістрський рівень вищої освіти)
 • Освітньо-професійна програма "Стоматологія ортопедична" (бакалаврський рівень вищої освіти)

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

ОПП "Стоматологія" другого рівня вищої освіти

 • ОК 16. (2022) Пропедевтика ортопедичної стоматології 

Модуль 1. Пропедевтика ортопедичної стоматології 

кредити - 3,0 / загальна кількість годин – 90 / лекції – 6 год. / практичні заняття – 42 год. / самостійна робота – 40 год. / ПМК 

 • ОК 27. (2021) Ортопедична стоматологія 

Модуль 1. Протезування незнімними конструкціями зубних протезів

кредити – 2,75 / загальна кількість годин – 83 / лекції – 8 год. / практичні заняття – 50 год. / самостійна робота – 25 год. / 

Модуль 2. Протезування частковими знімними протезами

кредити – 2,75 / загальна кількість годин – 82 / лекції – 8 год. / практичні заняття – 50 год. / самостійна робота – 24 год. / Іспит

 • ВК 18. (2022) Основні технології виготовлення зубних протезів 

Модуль 1. Основні технології виготовлення зубних протезів кредити – 3,0 / загальна кількість годин –90 / практичні заняття – 30      год. / самостійна робота – 60 год. / Залік

 • OK 41. (2023) Навчальна практика

Модуль 2., Змістовий модуль 3. медсестринська практика в ортопедичній стоматології - кредити – 0,75 / загальна кількість годин – 22,5 / практичні заняття – 8 год. / самостійна робота – 14,5 год. / ПМК

ОПП "Стоматологія ортопедична" першого рівня вищої освіти

 • ОК 6. Пропедевтика ортопедичної стоматології: зуботехнічне матеріалознавство 

кредити - 4,0 / загальна кількість годин – 120 / лекції – 4 год. / практичні заняття – 60 год. / самостійна робота – 56 год. / Іспит.

 • ОК 7. Ортопедична стоматологія: техніка виготовлення знімних протезів

кредити - 17,0 / загальна кількість годин – 510 / лекції – 20 год. / практичні заняття – 252 год. / самостійна робота – 238 год. / ПМК, Іспит.

 • ОК 8. Ортопедична стоматологія: техніка виготовлення незнімних протезів

кредити - 17,0 / загальна кількість годин – 510 / лекції – 20 год. / практичні заняття – 252 год. / самостійна робота – 238 год. / ПМК, Іспит.

 •  ОК 10. Пропедевтика ортопедичної стоматології: моделювання анатомічної форми зубів

кредити - 3,0 / загальна кількість годин – 90 / лекції – 4 год. / практичні заняття – 44 год. / самостійна робота – 42 год. / ПМК.

 • ОК 16. Виробнича практика

кредити - 3,0 / загальна кількість годин – 90 / практичні заняття – 80 год. / самостійна робота – 10 год. / ПМК.

 • ОК 17. Переддипломна практика

кредити - 4,0 / загальна кількість годин – 120  / ПМК.

 • ВК  7. Сучасні технології виготовлення зубних протезів

кредити - 3,0 / загальна кількість годин – 90 / лекції 8 год. / практичні заняття – 40 год. / самостійна робота – 42 год. / Залік.