20 червня 2024 року proportstom@pdmu.edu.ua tel:(0532) 53-55-21
Дмитро Кіндій
к.мед.н., доцент закладу вищої освіти
Відповідальний за наукову роботу кафедри

 

 

Науковий напрям

Лікування та профілактика основних стоматологічних захворювань на основі використанням клініко-патогенетичних підходів, інноваційних технологій та удосконалення і впровадження сучасних матеріалів.

Наукові проблеми над якими працює кафедра

 • Механізми адаптації до зубних протезів і методи їх медикаментозної та не медикаментозної корекції
 • Підготовка і ортопедичне лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів.
 • Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування генералізованого пародонтиту з використанням низькомолекулярних поліпептидних препаратів.
 • Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування генералізованого пародонтиту з використанням низькомолекулярних поліпептидних препаратів.
 • Стан резистентності тканин ротової порожнини у хворих з: ендокринною патологією, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, загально соматичною патологією, у залежності від віку в різні терміни користування зубними протезами.
 • Співробітники кафедри беруть активну участь в міжнародних та республіканських конференціях та з'їздах, організовують конференції для лікарів стоматологів, за участю відомих, провідних спеціалістів України.
 • Співробітники кафедри організовують і проводять Всеукраїнські наукові конференції з міжнародною участю присвячені ювілейним датам кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології.

СПИСОК

дисертацій, виконаних на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології з 1991 року

Д о к т о р с ь к і

 1. Король Михайло Дмитрович «Підготовка і ортопедичне лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів» 1999 рік.
 2. Нідзельський Михайло Якович «Механізм адаптації до повних знімних пластиночних зубних протезів» 1998 рік.
 3. Силенко Юрій Іванович «Клініко – патогенетичне обґрунтування лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням поліпептидних препаратів» 2000 рік.
 4. Смаглюк Любов Вікентіївна «Сучасні методи лікування дистальної оклюзії зубних рядів Помилки та ускладнення» 2006 рік.

К а н д и д а т с ь к і

 1. Давиденко Ганна Миколаївна «Стан неспецифічної резистентності тканин ротової порожнини у хворих» 1998 рік.
 2. Хребор Марина Вікторівна «Клініко-патогенетичні аспекти ортопедичного стоматологічного лікування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» 1999 рік.
 3. Кіндій Дмитро Данилович «Клінічні та технологічні аспекти різних методів полімеризації стоматологічних базисних пластмас» 1999 рік.
 4. Оджубейська Ольга Дмитрівна «Обгрунтування застосування цементів для фіксації незнімих конструкцій зубних протезів» 1999 рік.
 5. Головко Сергій Володимирович «Протезування односторонніх кінцевих дефектів нижнього зубного ряду» 2000 рік.
 6. Ярковий Віталій Васильович «Обгрунтування застосування кальційтермічного цирконію в стоматологічній імплантології» 2001 рік.
 7. Писаренко Олег Анатолійович «Клініко-технологічні аспекти підвищення якості повних знімних протезів на верхню щелепу» 2001рік.
 8. Рамусь Михайло Олександрович «Обгрунтування застосування сплавів металів для виготовлення металокерамічних конструкцій зубних протезів» 2001 рік.
 9. Малюченко Микола Миколайович «Клініко-експериментальне обгрунтування протезування осіб старших вікових груп із патологічною стертістю зубів металокерамічними конструкціями незнімних протезів» 2001 рік.
 10. Шевченко Олесь «Состояние слизистой оболочки полости рта под влиянием частичных съёмных пластиночных протезов» 2003 рік.
 11. Кіндій Віктор Данилович «Клініко-експериментальна оцінка дентальних сплавів для литва після багаторазової переплавки» 2005 рік.
 12. Бабін Іван Олександрович «Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями» 2006 рік.
 13. Зубченко Сергій Григорович «Вплив фіксуючих елементів часткових знімних пластинкових протезів на опорні зуби» 2007 рік.
 14. Ніколішин Ігор Анатолійович «Лікування хворих на тяжкий флюороз зубів керамічними вінірами» 2007 рік.
 15. Калашніков Дмитро Вікторович «Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації незнімних ортопедичних конструкцій» 2008 рік.
 16. Козак Руслан Васильович «Особливості протезування пацієнтів із патологічною стертістю зубів керамічними вкладками» 2008 рік.
 17. Кіщенко Марина Анатоліївна «Особливості протезування часткових дефектів зубних рядів у бічних ділянках нижньої щелепи при одноетапній імплантації і раньому навантаженні» 2009 рік.
 18. Чертов Сергій Олександрович «Розробка і обгрунтування одноетапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі» 2009 рік.
 19. Савченко Володимир Віталійович «Розробка і обгрунтування застосування матеріалу "КорСа-А" для виготовлення ротових запобіжників спортсменам контактних видів спорту» 2009 рік.
 20. Митченок Олександр Вікторович «Застосування ендодонто-ендоосапльних імплантатів при консервативному лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту» 2009 рік.
 21. Лиштва Володимир Григорович «Косметичні та ортопедичні аспекти лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів незнімними конструкціями протезів» 2010 рік.
 22. Струк Володимир Іванович «Клінічні особливості протезування кінцевих дефектів зубних рядів нижньої щелепи дуговими протезами з різними фіксуючими елементами» 2011рік.
 23. Дорубець Андрій Дмитрович «Клініко-технологічні особливості протезування малих дефектів зубних» 2012 рік.
 24. Виженко Євгеній Євгенович «Вдосконалення методів довгострокової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах» 2012 рік
 25. Яценко Олег Ігорович «Клініко-функціональна характеристика порушень жувального мʼязево-суглобового комплексу у хворих з глибоким різцевим перекриттям і методи їх корекції» 2014 рік
 26. Шульженко Олександр Юрійович «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих з вторинною адентією за допомогою знімних протезів із різних базисних матеріалів» 2014 рік
 27. Апєкунов Георгій Юрійович «Порівняльна оцінка стану периімплантатних тканин при фіксації ортопедичних конструкцій на внутрішньокісткових імплантатах» 2016 рік
 28. Коробейнікова Юлія Леонідівна «Оцінка ортопедичного лікування  металокерамічними мостоподібними протезами пацієнтів з дистальними дефектами зубних рядів» 2016 рік
 29. Циганок Олександр Васильович «Розлади моторики язика оклюзійного та неврологічного ґенезу та їх стоматологічне ортопедичне лікування» 2017 рік
 30. Ющенко Павло Леонідович «Порівняльна оцінка застосування С-силіконових відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів» 2019 рік
 31. Скубій Іван Вікторович «Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів у пацієнтів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів» 2020 рік
 32. Ніколов Володимир Володимирович «Порівняльна характеристика різних способів підготовки опорних зубів зі зруйнованою коронковою частиною під незнімні металокерамічні конструкції зубних протезів» 2021 рік
 33. Єфименко Артем Сергійович «Порівняльна оцінка остеоінтеграції одноетапних внитрішньокісткових імплантатів з різним типом поверхонь» 2021рік
 34. Тончева Катерина Дмитрівна «Особливості ортопедичної реабілітації хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу по гемітипу» 2021 рік

Вагомі наукові досягнення.

 • Клініко-патогенетичне обґрунтування лікуваннявторинної часткової адентії із застосуванням дентальніх субперіостальних та ендоосальних імплантатів.
 • Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного лікування хворих з частковою вратою зубів в залежності від щільності кісткової тканини.
 • Діагностика детермінованих порушень оклюзії та функціональних структур зубо-щелепної системи у хворих на фоні ревматоїдної патології та їх лікування.
 • Клініко-технологічні аспекти підвищення якості повних знімних протезів на верхню щелепу.
 • Обґрунтування застосування кальцій термічного цирконію в стоматологічній імплантології.
 • Обґрунтування застосування сплавів металів для виготовлення металокерамічних конструкцій зубних протезів.
 • Особливості клініки та лікування ушкоджень пародонта при протезуванні незнімними металокерамічними конструкціями
 • Лікування хворих на тяжкий флюороз зубів керамічними вінірами
 • Особливості протезування часткових дефектів зубних рядів у бічних ділянках нижньої щелепи при одно етапній імплантації і раньому навантаженні
 • Застосування ендодонто-ендоосальних імплантатів при консервативно-хірургічному лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту
 • Розробка і обґрунтування одно етапної субперіостальної дентальної імплантації на верхній щелепі
 • Патогенетичне обґрунтування застосування адгезивної техніки при неускладнених односторонніх переломах нижньої щелепи.
 • Оптимізація комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтиту з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів.
 • Розробка і обґрунтування застосування матеріалу "КорСа-А" для виготовлення ротових запобіжників спортсменам контактних видів спорту
 • Вдосконалення методів довгострокової фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на імплантатах.
 • Клініко-функціональна характеристика порушень жувального мʼязево-суглобового комплексу у хворих з глибоким різцевим перекриттям і методи їх корекції.
 • Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування хворих з вторинною адентією за допомогою знімних протезів із різних базисних матеріалів.
 • Порівняльна оцінка стану периімплантатних тканин при фіксації ортопедичних конструкцій на внутрішньокісткових імплантатах.
 • Оцінка ортопедичного лікування  металокерамічними мостоподібними протезами пацієнтів з дистальними дефектами зубних рядів.
 • Розлади моторики язика оклюзійного та неврологічного ґенезу та їх стоматологічне ортопедичне лікування
 • Порівняльна оцінка застосування С-силіконових відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів.
 • Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів у пацієнтів на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів.
 • Порівняльна характеристика різних способів підготовки опорних зубів зі зруйнованою коронковою частиною під незнімні металокерамічні конструкції зубних протезів.
 • Порівняльна оцінка остеоінтеграції одноетапних внитрішньокісткових імплантатів з різним типом поверхонь.
 • Особливості ортопедичної реабілітації хворих з ускладненим перебігом гострого порушення мозкового кровообігу по гемітипу.

Участь у наукових тематиках, грантах

З 2022 року на кафедрі виконується ініціативна науково-дослідницька робота за темою: «Шляхи практичної реалізації цифрових технологій для діагностики та лікування вторинної адентії».

Співробітництво в галузі науки з іншими організаціями

У 2006 році сумісно з Інститутом стоматології АМН України (м. Одеса) проведено експериментальнедослідження по вивченню впливу перевантаження опорних зубів при експериментальному остеопорозі. В 2006-2008 роках проводилось сумісне дослідження з Львівським національним медичним університетом «Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного лікування хворих з частковою втратою зубів в залежності від щільності кісткової тканини».