20 червня 2024 року proportstom@pdmu.edu.ua tel:(0532) 53-55-21

Дмитро Калашніков
к.мед.н., доцент закладу вищої освіти
Відповідальний за виховну роботу кафедри

 

Виховна робота є важливим видом діяльності кафедри і спрямована на вдосконалення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри і підвищення наукового рівня викладання з метою вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів, формування наукового світогляду у студентів, виховання у них активної життєвої позиції. У виховній роботі кафедри бере участь увесь професорсько-викладацький склад кафедри. З метою вдосконалення й обговорення питань виховної роботи на кафедрі проводяться семінари. Засідання відбуваються   1-2 рази на семестр. На семінарі складаються основні документи планування виховного процесу на поточний навчальний рік, обговорюються загальні питання з проблеми виховання у вищій школі, затверджуються плани кураторів.    Обговорення проводиться за широкої творчої участі усього складу кафедри. Основною задачею є об’єднання виховних методів, загальних психолого-педагогічних впливів на особистість студента з метою комплексного виховання.